Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger fra Panasonic

Sidst opdateret 1. april 2022

Panasonic forpligter sig til at sikre, at dine "personoplysninger" (som forklaret nedenfor) anvendes retfærdigt, lovligt og sikkert, og at dit privatliv til enhver tid er beskyttet. Vi lægger stor vægt på overholdelse af de gældende love og bestemmelser om privatlivets fred og databeskyttelse, herunder, men ikke begrænset til, Den Europæiske Unions (EU) forordning 2016/679 om generel forordning om databeskyttelse ("GDPR").

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger har til formål at fortælle dig, hvordan vi "behandler" (som forklaret nedenfor) oplysninger om dig ("personoplysninger" som forklaret nedenfor), som du giver os, eller som vi indsamler gennem din brug af dette websted eller dit abonnement på markedsføringskommunikation (samlet set vores "tjenester"), eller når du interagerer med os på sociale medier eller på anden måde interagerer med os. Det gælder også, hvis der udtrykkeligt henvises til det via et link eller på lignende måde. Hvor vi behandler dine personoplysninger, og der kræves en anden meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger (f.eks. for andre specifikke websteder eller portaler), vil Panasonic give en specifik meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Denne fortrolighedserklæring supplerer andre fortrolighedserklæringer og har ikke til formål at tilsidesætte dem.

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvilke personoplysninger vi indsamler, opbevarer, bruger, videregiver og overfører (herefter "behandler"), hvordan vi gør det, med hvilket formål, og hvad vores retsgrundlag er. Den giver dig også oplysninger om dine rettigheder i henhold til GDPR og om, hvordan du kan kontakte os, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller har en klage.

Klik på nedenstående links for at få yderligere oplysninger om vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger:

 1. Oplysninger om os
 2. Hvad er personoplysninger?
 3. Hvilke personlige oplysninger indsamler vi om dig og hvordan?
 4. Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger (formål og retsgrundlag)?
 5. Hvem videregiver vi dine personlige oplysninger til?
 6. Hvad gør vi for at sikre dine personlige oplysninger?
 7. Adgang til dine personoplysninger og andre rettigheder, du har
  • Hvad er dine rettigheder?
  • Dine rettigheder i forbindelse med markedsføringskommunikation
  • Udøvelse af dine rettigheder
  • Klager
 8. Internationale overførsler
 9. Opbevaring af data - Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?
 10. Tredjepartslinks og -produkter på vores tjenester
 11. Cookies.
 12. Børns personlige oplysninger
 13. Ændringer af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger eller af dine personoplysninger
 14. Kontakt os

 1. Oplysninger om os

  Denne fortrolighedserklæring er udstedt af Panasonic Connect Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland, på vegne af os selv og Panasonic-koncernen. Panasonic Group of Companies består af Panasonic Corporation, der har hovedkontor i Kadoma, Osaka Prefecture, Japan, samt en række tilknyttede selskaber kan findes her

  http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu

  Når vi i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger henviser til "Panasonic", "vi", "os" eller "vores", betyder det den/de relevante virksomhed(er) (i tilfælde af fælles dataansvarlige) i Panasonic-koncernen, som er ansvarlig(e) for behandlingen af dine personoplysninger. For Personoplysninger, der indsamles via dette websted, er dette Panasonic Connect Europe GmbH Hvis flere Panasonic-selskaber er fælles ansvarlige for behandlingen af dine Personoplysninger, kan du udøve dine rettigheder over for det selskab, der udsteder denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.


 2. Hvad er personoplysninger?

  I forbindelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger består "personoplysninger" af alle oplysninger om en person, ud fra hvilke denne person direkte eller indirekte kan identificeres. Når vi kombinerer andre oplysninger (dvs. oplysninger, der ikke i sig selv identificerer en person) med personoplysninger, behandler vi de kombinerede oplysninger som personoplysninger.


 3. Hvilke personlige oplysninger indsamler vi om dig og hvordan?

  Afhængigt af din brug af dette websted/vores tjenester, se afsnit ‎4 nedenfor, og dine valg af cookies, se afsnit ‎11 nedenfor, indsamler og behandler Panasonic nogle af eller alle de personoplysninger, der er anført i nedenstående tabel, ved hjælp af de metoder og kanaler, der også er anført i tabellen.

  Typer af indsamlede personoplysninger Hvordan vi indsamler de personlige oplysninger
  "Baggrundsdata": Herunder identitetsdokumentation som f.eks. nationale identifikationspapirer eller lignende, virksomhedstilknytninger, statslige forbindelser, retssager og myndighedssager, negative medier og screening mod offentlige lister over personer, der er omfattet af EU-sanktioner eller nationale sanktioner, kreditregistre. Dette kan omfatte følsomme personoplysninger i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse.

  Fra dig direkte, hvis du vælger at dele disse oplysninger med os.

  Fra kreditbureauer, integritetsdatabaser eller på anden måde som offentligt tilgængelige.

  "Data om virksomhedskommunikation": Elektronisk data: Elektronisk data som e-mails, chat-beskeder, pdf- og andre dokumentfiler.

  Fra dig direkte, hvis du vælger at dele disse oplysninger med os.

  "Kontaktoplysninger for virksomheder": Herunder din stillingsbetegnelse og funktion, kontoradresse, arbejds-e-mailadresse, arbejdstelefonnumre (fastnet og mobil) og arbejdsfaxnummer.

  Fra dig direkte, hvis du vælger at dele disse oplysninger med os.

  "Finansielle data, betalingsdata og ordreoplysninger": Herunder din virksomheds bankkonto og andre data, der er nødvendige for behandling af ordrer, betalinger, leverancer og forebyggelse af svig/kriminalitet, herunder kredit-/debetkortnumre og andre relaterede faktureringsoplysninger.

  Fra dig direkte, hvis du vælger at dele disse oplysninger med os.

  "Identifikationsdata": Herunder dokumentation for identitetsbeviser som f.eks. nationale identifikationspapirer eller lignende.

  Fra dig direkte, hvis du vælger at dele disse oplysninger med os.

  "Identitetsdata": Herunder dit fornavn, efternavn, titel og brugernavn eller lignende identifikator.

  Fra dig direkte, hvis du vælger at dele disse oplysninger med os.

  "Lokaliseringsdata": F.eks. dit produkts eller din enheds GPS-signal eller oplysninger om nærliggende WiFi-adgangspunkter og mobilmaster, som kan blive overført til os, når du bruger visse tjenester.

  Automatiseret, gennem vores brug af teknologier, der er indstillet på dit produkt, din enhed eller vores applikation.

  "Markedsførings- og kommunikationsdata: Herunder dine præferencer for markedsføring og kommunikation som f.eks. sprogindstillinger. Vi registrerer også, hvornår du modtager og læser marketingkommunikation fra os, og disse oplysninger bruger vi til at forbedre vores marketingtjenester, give dig mere relevante oplysninger og forbedre kvaliteten af vores marketingmaterialer.

  Automatiseret, gennem vores brug af cookies og lignende teknologier, der er indstillet på dit produkt, din enhed eller vores applikation, hvis du på forhånd har givet dit samtykke til vores brug af dem; se vores Cookiepolitik for at få flere oplysninger.

  "Produkt-/enheds-/applikationsdata": Herunder din hardwaremodel, IMEI-nummer, MAC-adressen for enhedens trådløse netværksgrænseflade og det mobiltelefonnummer, som enheden bruger, oplysninger om mobilnetværk, dit mobile operativsystem, den type mobilbrowser, du bruger, tidszoneindstilling, IP-adresse, oplysninger om operativsystemet og anden teknologi på det produkt eller den enhed, du bruger til at få adgang til tjenesterne.

  Automatiseret, gennem vores brug af teknologier, der er indstillet på dit produkt, din enhed eller vores applikation.

  "Profil og brugsdata": Herunder oplysninger, der indsamles om din brug af dette websted/vores tjenester, f.eks. tidspunktet og varigheden af din brug, adgangskoder og login-data, dit henvisningswebsted, links, du klikker på, søgninger, du foretager, handlinger, du foretager, sider, du besøger, din browserhistorik, mønstre for din brug og oplysninger fra formularer, du udfylder.

  Automatiseret, gennem vores brug af cookies og lignende teknologier, der er indstillet på dit produkt, din enhed eller vores applikation, hvis du på forhånd har givet dit samtykke til vores brug af dem; se vores Cookiepolitik for at få flere oplysninger.

  "Transaktionsdata": Oplysninger om dine transaktioner (f.eks. køb eller returnering af vores produkter/apparater og tjenester) og detaljer om sådanne produkter/apparater, såsom produktets/apparatets og tjenestens navn, produktkategori, modelnummer, serienummer, købspris, købsbevis, dato og sted for transaktionen, fakturahistorik.

  Fra dig direkte, hvis du vælger at dele disse oplysninger med os.

  ANY ADDITIONAL PERSONAL DATA YOU VOLUNTARILY PROVIDE TO USFra dig direkte

 4. Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger (formål og retsgrundlag)?

  Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med de aktiviteter og til de formål, der er anført i nedenstående tabel, og vi støtter os på et eller flere af følgende retsgrundlag:

  • Udførelse af en kontrakt: Når vi har brug for at opfylde en kontrakt, som vi er ved at indgå eller har indgået med dig som part, eller (på din anmodning) træffe foranstaltninger, før vi indgår en sådan kontrakt (artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR);
  • Juridisk forpligtelse: Hvis vi har brug for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt (art. 6, stk. 1, litra c), i GDPR);
  • Legitime interesser: Hvis vi handler i vores legitime interesser, forudsat at de ikke tilsidesættes af dine grundlæggende rettigheder (art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR). Vi vurderer vores legitime interesser i behandlingen af dine personoplysninger og afvejer dem mod eventuelle potentielle konsekvenser for dig. Når vi baserer os på vores legitime interesser, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod en sådan behandling på de betingelser, der er fastsat i GDPR; for yderligere oplysninger om vores legitime interesser eller vores afvejningstest bedes du kontakte os ved hjælp af de kommunikationsmidler, der er anført i afsnit 14 nedenfor;
  • Samtykke: Hvis vi er afhængige af dit samtykke, vil vi bede om det separat (6(1)(a) GDPR).

  Bemærk venligst, at Panasonic ikke baserer nogen beslutning udelukkende på automatiseret behandling, herunder profilering, der i væsentlig grad påvirker dig eller har retsvirkninger for dig (art. 22 GDPR).


  Aktivitet og formål

  Typer af personoplysninger

  Retsgrundlag

  Administrere dette websted og vores tjenester
  For at kunne levere og administrere dette websted og vores tjenester på en sikker måde, herunder løbende at forbedre deres funktion, herunder overvågning af datacentrenes og netværkenes ydeevne, vedligeholdelse af sikkerheden i vores infrastruktur og tjenester, test, rapportering og fejlfinding.
  • Kontaktoplysninger for virksomheder
  • Identitetsdata
  • Profil og brugsdata
  • Produkt-/enheds-/applikationsdata
  • Oplysninger om placering

  Legitime interesser
  Juridisk forpligtelse

  Samtykke

  Oprettelse af en konto eller profil

  Når du opretter en konto eller profil på et Panasonic-websted eller -program, f.eks. når du registrerer dig for vores tjenester.
  • Oprettelse af en konto eller profil
  • Kontaktoplysninger for virksomheder
  • Identitetsdata
  • Transaktionsdata

  Udførelse af en kontrakt

  OFFENTLIGGØR DINE KOMMENTARER PÅ OPSLAGSTAVLER OG FORA
  NOGLE PANASONIC-WEBSTEDER OG -APPLIKATIONER HAR OPSLAGSTAVLER, FORA, OPSLAGSTAVLER, CHATFUNKTIONER, BLOGS OG LIGNENDE FUNKTIONER ("FÆLLESSKABSINDLÆG"), HVOR DU KAN SENDE OPLYSNINGER, MEDDELELSER OG ANDET MATERIALE. DETTE OMFATTER F.EKS. VORES TOUGHBOOK BLOG.
  • DATA OM VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION
  • KONTAKTOPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDER
  • IDENTITETSDATA
  • PROFIL OG BRUGSDATA

  UDFØRELSE AF EN KONTRAKTSAMTYKKE

  Consent
  TILBYDE VORES TJENESTER
  FOR AT LEVERE VORES TJENESTER, HERUNDER RESERVEDELE, TILBEHØR OG PRODUKTER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ E-SHOPPEN, ELLER ENHVER SPECIFIK FUNKTION, SOM DU ANMODER OM, HERUNDER FOR AT SÆTTE OS I STAND TIL AT OPFYLDE VORES FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL ENHVER KONTRAKT MED DIG (F.EKS. ENHVER PRODUKT- ELLER ENHEDSGARANTI), YDE KUNDESUPPORT OG HÅNDTERE ENHVER ANDEN SUPPORTFORESPØRGSEL, DU MÅTTE HAVE (F.EKS. KLAGEBEHANDLING), OG SØRGE FOR UDDANNELSE OG INFORMATION AF PERSONALET.
  • DATA OM VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION
  • KONTAKTOPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDER
  • IDENTITETSDATA
  • FINANSIELLE, BETALINGS- OG ORDREOPLYSNINGER
  • TRANSAKTIONSDATA

  UDFØRELSE AF EN KONTRAKT

  Forretningsmæssige formål
  Til forretningsovervågning, beskyttelse af vores aktiver, intern registrering, informationsstyring, regnskab, revision og inddrivelse af gæld.

  • Data om virksomhedskommunikation
  • Kontaktoplysninger for virksomheder
  • Identitetsdata
  • Finansielle, betalings- og ordreoplysninger
  • ​Transaktionsdata

  Juridisk forpligtelse
  Legitime interesser

  Opdateringer
  For at kommunikere med dig, herunder at kommunikere med dig om din konto, profiler eller transaktioner med os, give dig vigtige oplysninger om dine produkter, enheder, applikationer eller andre tjenester og sende dig meddelelser om væsentlige ændringer af vores vilkår og betingelser eller politikker, f.eks. denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

  • Kontaktoplysninger for virksomheder
  • Identitetsdata
  • ​Transaktionsdata

  Legitime interesserLovlig

  forpligtelse

  Kampagner, (online) spil, lodtrækninger, lodtrækninger, konkurrencer, cash back, konkurrencer og lignende aktiviteter

  For at gennemføre og administrere ovenstående på korrekt vis, herunder at dele dine personoplysninger med sponsorer.

  • Kontaktoplysninger for virksomheder
  • Identitetsdata
  • Transaktionsdata

  Udførelse af en kontraktLegitime
  interesser

  Send markedsføringskommunikation
  Tilbyde tilpassede reklamer, sponsoreret indhold, give anbefalinger baseret på dine tidligere aktiviteter på vores tjenester og sende dig reklamemeddelelser såsom nyhedsbreve og dele dine personlige oplysninger med en partner, hvis du kontakter os med en salgsforespørgsel.

  • Kontaktoplysninger for virksomheder
  • Identitetsdata
  • Markedsføring og kommunikation Data
  • Produkt-/enheds-/applikationsdata
  • Profil og brugsdata


  Samtykke
  opfyldelse af en kontrakt
  Legitime interesser

  Forbedring af service og undersøgelser
  For at udvikle og forbedre nye og eksisterende Panasonic-produkter og -tjenester, anbefalinger, reklamer og anden kommunikation og for at lære mere om dine præferencer, herunder at spørge dig om din mening om vores produkter og tjenester og gennemføre undersøgelser. Dette omfatter også udarbejdelse af anonyme, samlede statistikker om brugen af vores tjenester.

  • Kontaktoplysninger for virksomheder
  • Profil og brugsdata
  • Identitetsdata
  • Transaktionsdata


  Samtykke
  Legitime interesser

  Tilbagekaldelse af produkter
  I det højst usandsynlige tilfælde, at Panasonic har brug for at tilbagekalde et produkt, herunder af sikkerhedshensyn, skal vi kontakte dig med instruktioner om, hvordan du returnerer dit produkt.
  • Kontaktoplysninger for virksomheder
  • Identitetsdata
  • Transaktionsdata

  Juridisk forpligtelse

  Overholdelse og retlige foranstaltninger
  Sikre administration, drift og overholdelse af alle gældende love og regler og interne Panasonic-politikker og -processer samt håndhævelse af juridiske rettigheder og forsvar i tilfælde af en retstvist
  • Baggrundsdata
  • Data om virksomhedskommunikation
  • Kontaktoplysninger for virksomheder
  • Identitetsdata
  • Finansielle, betalings- og ordreoplysninger
  • Transaktionsdata

  Juridisk forpligtelseLegitime
  interesser

  Screening af overholdelse af reglerne
  Til forebyggelse eller afsløring af svig, korruption, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og andre kriminelle handlinger i forbindelse med fusioner og overtagelser og/eller generel risikostyring (f.eks. i forbindelse med kreditværdighed, eksportkontrol, svig, hvidvaskning af penge eller bekæmpelse af bestikkelse og korruption), herunder screening i forhold til offentlige lister over personer, der er omfattet af EU- eller nationale sanktioner, kreditregistre, bekræftelse af, at der ikke findes negative offentlige oplysninger, der forbinder dig med svig eller økonomisk forseelse, herunder bestikkelse, og for at bekræfte, om du er en "politisk udsat person" (dvs. om du er eller har været en offentlig embedsmand eller valgt embedsmand) eller en person med tilknytning hertil.

  • Baggrundsdata
  • Kontaktoplysninger for virksomheder
  • Identifikationsdata
  • Identitetsdata

  Juridisk forpligtelseLegitime
  interesser
  Maskinlæring
  Automatisering af forretningsprocesser, herunder fakturering og regnskab, samt svar på forretningskommunikation.
  • Data om virksomhedskommunikation
  • Kontaktoplysninger for virksomheder

  Legitime interesser

  Partnerportal
  For at blive Panasonic Partner skal vi indsamle grundlæggende oplysninger om virksomheden, den medarbejder, der registrerer virksomheden, og hvilke Panasonic-produkter virksomheden er interesseret i at promovere.
  • Kontaktoplysninger for virksomheder
  • Identitetsdata
  • Profil og brugsdata
  • ​Transaktionsdata

  Udførelse af en kontrakt
  Samtykke


 5. Hvem videregiver vi dine personlige oplysninger til?

  Vi vil ikke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til deres egne uafhængige markedsførings- eller forretningsformål, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til dette. Vi kan dog være nødt til at videregive dine personoplysninger til følgende enheder med henblik på de formål, vi har indsamlet dem som anført i afsnit 4, på grundlag af de retsgrundlag, der er angivet deri:

  1. Panasonic Corporation og associerede selskaber
   Vi kan være nødt til at overføre dine personlige oplysninger inden for Panasonic-koncernen for at kunne levere de tjenester, du har brug for, eller andre tjenester/assistance, du anmoder om. Alle selskaber i Panasonic-koncernen er forpligtet til at følge den fortrolighedspraksis, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik eller en anden fortrolighedspolitik, som de måtte meddele dig, og til at behandle dine Personoplysninger i overensstemmelse med de gældende love og bestemmelser om fortrolighed og databeskyttelse.
  2. TjenesteudbydereVi bruger tredjepartstjenesteudbydere, som leverer informationsteknologi- og systemadministrationstjenester til os og hjælper os med at administrere visse aktiviteter og tjenester på vores vegne, og de vil kun operere i overensstemmelse med vores instruktioner som databehandlere.
  3. Kanalpartnere
   Hvis du har kontaktet os vedrørende en potentiel salgsmulighed, kan vi give dine forretningskontaktdata og identitetsdata til vores godkendte kanalpartnere for at de kan følge op på anmodningen om kontakt og kvalificere dine krav yderligere.
  4. Tredjeparter, når det kræves af loven eller for at beskytte vores virksomhed og tjenester
   Vi videregiver dine personoplysninger for at overholde gældende lovgivning eller for at reagere på en gyldig retssag, herunder fra retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder; for at beskytte vores kunder (f.eks. for at forhindre spam eller forsøg på at bedrage brugere af vores tjenester); for at drive og opretholde sikkerheden af vores tjenester (f.eks. for at forhindre eller stoppe et angreb på vores systemer eller netværk); for at beskytte vores kollegers og andre personers sundhed og sikkerhed og andre, som vi er i kontakt med; eller for at beskytte Panasonics rettigheder eller ejendom, herunder håndhævelse af vilkår eller aftaler, der regulerer brugen af vores tjenester.
  5. Andre parter i forbindelse med virksomhedstransaktionerVi kan videregive dine personoplysninger til en tredjepart eller inden for Panasonic-koncernen som led i en reorganisering, fusion, overførsel, salg, joint venture, overdragelse eller anden afhændelse af hele eller en del af Panasonics virksomhed, aktiver eller aktier, herunder, uden begrænsning, i forbindelse med en konkurs eller lignende procedure.
  6. Tredjepartsudbydere af konkurrencerVi kan videregive dine personlige oplysninger til tredjepartssponsorer af konkurrencer, konkurrencer, gratis lodtrækninger, konkurrencer og lignende kampagner. Disse tredjepartsudbydere vil blive identificeret over for dig, før du deltager i en konkurrence, konkurrencen, konkurrencen, præmielodtrækningen eller lignende kampagne.
  7. Andre parter med dit samtykke eller efter dine anvisninger
   Vi kan dele personoplysninger om dig med tredjeparter, når du giver dit samtykke til eller anmoder om en sådan deling. Som f.eks. tredjeparter, der leverer databerigelsestjenester, mediebureauer og LinkedIn.

 6. Hvad gør vi for at sikre dine personlige oplysninger?

  Sikkerheden af dine personlige oplysninger er af største betydning for Panasonic. Vi har indført en række passende fysiske og tekniske foranstaltninger samt robuste politikker og processer. Formålet hermed er at beskytte dine Personoplysninger og beskytte dem mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse eller ændring, utilsigtet tab, uautoriseret videregivelse eller adgang og mod andre ulovlige former for behandling. Disse foranstaltninger tager hensyn til teknologiens aktuelle stade, omkostningerne ved gennemførelsen, karakteren af personoplysningerne og risikoen ved behandlingen.

  Informationssikkerhed, herunder beskyttelse af personlige data, er organiseret i et globalt Panasonic-program kaldet Information Security Management ("ISM"). Det tilhørende mål, standarder og gennemførelsesforanstaltninger er organiseret i en globalt gældende politik og yderligere standarder og retningslinjer. Programmet og alle dets dele følger en stærk årlig Plan-Do-Check-Act (PDCA)-tilgang for at sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed af alle data (herunder dine personoplysninger) i hele informationslivscyklussen fra indsamling til destruktion af sådanne oplysninger.


 7. Adgang til dine personlige oplysninger og andre rettigheder, du har

  Hvad er dine rettigheder?

  Dine rettigheder i henhold til GDPR omfatter retten til at blive informeret, retten til at få adgang til en kopi af dine personoplysninger, retten til at anmode om berigtigelse eller opdatering af eventuelle unøjagtige personoplysninger, som vi har, og retten til at anmode om sletning af dine personoplysninger.

  Du har også ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på de betingelser, der er fastsat i GDPR, og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling.

  Desuden har du i visse tilfælde ret til dataportabilitet. Dette er retten til at anmode om at få de personoplysninger, som du har givet os, tilbage i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at anmode om overførsel af sådanne personoplysninger til en tredjepart uden hindring fra vores side og under overholdelse af dine egne fortrolighedsforpligtelser.

  Du har også ret til ikke at give dit samtykke, og hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at tilbagekalde et sådant samtykke til enhver tid, uden at tilbagekaldelsen påvirker lovligheden af behandlingen forud for tilbagekaldelsen.

  Dine rettigheder er yderligere specificeret i artikel. 7 og kapitel 3 i GDPR og anden gældende databeskyttelseslovgivning.

  Dine rettigheder i forbindelse med markedsføringskommunikation

  Hvor det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, behandler vi dine forretningskontaktdata, identitetsdata, markedsførings- og kommunikationsdata, produkt-/enheds-/applikationsdata og profil- og brugsdata med henblik på markedsføringskommunikation for at sende dig korrespondance pr. post, e-mail, telefon og/eller sms (f.eks. sms) vedrørende Panasonic-produkter, -enheder og andre tjenester i overensstemmelse med dine markedsføringspræferencer.

  Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til disse formål. Hvis du gør indsigelse og anmoder os om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger til markedsføringsformål, skal vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger til disse formål.

  Du kan også fravælge at modtage elektronisk kommunikation fra os. Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringskommunikation fra Panasonic, skal du klikke på "Unsubscribe" i enhver markedsførings- eller reklamemail, du modtager fra os.

  Udøvelse af dine rettigheder
  Hvis du ønsker at udøve en af ovenstående rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af de kommunikationsmidler, der er anført i afsnit 14 nedenfor.

  Klager

  Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, bedes du kontakte os ved hjælp af de kommunikationsmidler, der er angivet nedenfor i afsnit 14, eller alternativt indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed:

  EØS-/EU-myndigheder: Medlemmer | Det Europæiske Databeskyttelsesråd (europa.eu)
  Det Forenede Kongerige (UK): Indgiv en klage | ICO


 8. Internationale overførsler


  Når vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), sikrer vi, at dine personoplysninger fortsat er beskyttet ved kun at overføre dem til lande, der tilbyder et passende beskyttelsesniveau som anerkendt af Europa-Kommissionen, f.eks. Japan og Storbritannien, og/eller ved at anvende de standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen, og ved om nødvendigt at indføre supplerende foranstaltninger for at give dine personoplysninger stort set det samme beskyttelsesniveau som i EØS.

  På samme måde vil vi, hvis vi overfører dine personoplysninger uden for Serbien, Schweiz, Tyrkiet eller Storbritannien, sikre, at dine personoplysninger fortsat er beskyttet i overensstemmelse med kravene i den gældende databeskyttelseslovgivning.

  Du kan anmode om yderligere oplysninger i denne henseende og få en kopi af de relevante sikkerhedsforanstaltninger, som vi sørger for, ved at sende en anmodning til den kontaktperson, der er angivet i afsnit ‎14.


 9. Opbevaring af data - Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

  Vi opbevarer kun dine personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er blevet indsamlet til. Dette omfatter formålet med at opfylde vores kontrakt med dig, opfylde enhver juridisk, regulerende, regnskabsmæssig eller rapporteringsmæssig forpligtelse, som vi er underlagt, samt etablering og forsvar af juridiske krav.


 10. Tredjepartslinks og -produkter på vores tjenester

  Vores websteder, applikationer og produkter kan indeholde links til tredjepartswebsteder, plug-ins og applikationer som YouTube, LinkedIn og Facebook. Disse linkede websteder og applikationer er ikke under Panasonics kontrol, og vi er ikke ansvarlige for deres fortrolighedspraksis eller indholdet af linkede websteder og applikationer. Hvis du vælger at bruge et tredjepartswebsted eller -applikation, vil personoplysninger, der indsamles af tredjepartens websted eller applikation, blive kontrolleret af den pågældende tredjeparts privatlivspolitik. Vi anbefaler på det kraftigste, at du tager dig tid til at gennemgå privatlivspolitikkerne for alle tredjeparter, som du giver personoplysninger til.


 11. Cookies

  For oplysninger om, hvad cookies er, hvordan Panasonic og andre tredjeparter bruger cookies og lignende teknologier, og for oplysninger om, hvordan cookies kan deaktiveres, se venligst vores Cookiepolitik.


 12. Børns personlige oplysninger

  Dette websted er ikke beregnet til børn (personer under 16 år), og vi indsamler ikke bevidst eller forsøger bevidst at indsamle personoplysninger fra eller om børn.


 13. Ændringer af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger eller af dine personoplysninger

  Det er også vigtigt, at du ofte tjekker tilbage for at se opdateringer af fortrolighedserklæringen, da vi kan ændre den fra tid til anden. Afsnittet "Dato for seneste opdatering" øverst på denne side angiver, hvornår denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger senest er blevet opdateret, og eventuelle ændringer træder i kraft, når vi offentliggør den reviderede meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

  Vi giver dig yderligere besked, hvis disse ændringer er væsentlige, ved at tilføje en erklæring på dette websted eller ved at sende dig en meddelelse via relevante tjenester eller e-mail.

  Vi opfordrer dig til at læse fortrolighedserklæringen, når du har adgang til tjenesterne eller på anden måde interagerer med os, så du kan holde dig orienteret om vores informationspraksis og de valgmuligheder, du har. Det er vigtigt for os, at de personlige oplysninger, vi har om dig, altid er korrekte og opdaterede. Hvis nogen af de Personoplysninger, som vi har om dig, ændres, bedes du holde os underrettet.


 14. Kontakt os

  Hvis du har spørgsmål vedrørende indsamling, behandling eller brug af dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os på:


  Panasonic Connect Europe GmbH
  Den databeskyttelsesansvarlige
  Hagenauerstrasse 43
  D-65203 Wiesbaden

  e-mail: Data_Protection@eu.panasonic.com

  Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse i Det Forenede Kongerige (UK), bedes du kontakte os på:

  Juridisk afdeling i Det Forenede Kongerige
  Panasonic Connect Europe (filial i Storbritannien)
  Maxis 2, Western Road,
  Bracknell, Berkshire,
  RG12 1RT

  eller via e-mail: UKLegal@eu.panasonic.com