• Intelligent customer delivery

Intelligent kundelevering og Toughbook

Hvad er intelligent levering? Grundlæggende er det en proces, hvor hver leveringskontakt med en kunde bliver meget mere end det.

Det er en proces, hvor både indtægt og værdi maksimeres, idet der medfølger ekstra og supplerende serviceydelser, når der foretages levering.

Så den, som før var chauffør og leverede varerne, er nu blevet virksomhedens repræsentant i marken. Han/hun kan foretage levering, ordremodtagelse, lagerstyring, vedligeholdelsesserviceydelser, salgsarbejde og problemløsningsydelser.

Hvad er de vigtigste barrierer i processen?

Intelligent levering er et forholdsvis nyt koncept. Det er også en proces, der møder en række barrierer…Tidsbegrænsninger – en professionel leverandør møder hele tiden en stram tidsplan. Hvis der tilføjes yderligere aktiviteter til deres allerede stramme tidsplan kan det medføre, at leverancerne bliver upålidelige og medarbejderen i marken opnår dermed mindre.Oplysningernes tilgængelighed – ekstra serviceydelser kan kun tilbydes, hvis repræsentanten i marken har adgang til de korrekte data og systemer. Hvis man befandt sig på kundes lokaliteter, betød det traditionelt, at der ikke var adgang til data og systemer.Fagkundskab – der er et stort behov for at kunne spørge en chauffør, der leverer varer, om han kan udføre de opgaver, som en all-round repræsentant i marken har. De skal udstyres med de rette værktøjer og det rette kendskab, til rette tid og på rette sted.

Hvordan forbedrer Toughbook processen?

Toughbook er meget mere end bærbare computere. De er mobile værktøjssæt beregnet til det 21. århundrede. De er derfor det perfekte svar på udfordringerne ved en intelligent kundeleverance.Multifunktionalitet – med integreret HSPA, GPS, stregkodelæsere og andre programspecifikke moduler betyder Toughbook, at repræsentanten i marken ikke skal medbringe flere enheder på sine leveringssteder. Fordi funktionerne er hurtige og lette at få adgang til, uanset omgivelserne, udføres den intelligente leveringsproces hurtigt.Holdbarhed og batterilevetid – Toughbook er udviklet til at kunne bruges i udfordrende miljøer, som f.eks. i mørke og støvede lagerbygninger eller i førerhuset på en varevogn. Herudover betyder den unikke batterilevetidsteknologi samt energieffektive komponenter, at de kan bruges til mobilt arbejde hele dagen.Dataadgang – en professionel leverandør har altid adgang til de data og programmer, der er brug for, takket være konnektivitet af militær standard og uovertruffen robusthed. Dette giver dem mulighed for at blive effektive repræsentanter i marken, der udfører ekstra kundeservice, hvilket kan generere øget omsætning.