Phone number: (+45) 43 20 08 00
  • The Toughest Rugged Mobile Computers

  • The Toughest Rugged Mobile Computers

De mest hårdføre og robuste bærbare computere

Panasonic har mangeårigt ry for at udvikle innovative verdensførende teknologier. Investeringer i forskning og testning betyder, at Panasonic til stadighed udvikler og fremstiller nye verdensførende teknologier og produkter. De strenge testmetoder, der anvendes på hele Toughbook-sortimentet, sikrer, at produkterne nyder anerkendelse som verdensførende robuste bærbare computerløsninger.

Barske driftsforhold kræver robuste bærbare computerprodukter

Hos Panasonic er vi klar over, at Toughbook-kunder arbejder under nogle af verdens mest barske forhold og derfor har behov for bærbare computere, der kan fungere effektivt i krævende miljøer. I såvel udviklings- som produktionsfasen gennemgår alle modeller krævende testning, der opfylder eller overgår europæiske eller internationale krav til standardtestprogrammer. Derfor er vores Toughbook- sortiment i stand til at hjælpe brugere i selv de mest ekstreme og forskelligartede situationer.

Vi tilbyder et bredt udvalg af robuste bærbare computere fremstillet i Panasonics egne fabrikker, herunder modeller i Fully Ruggedized-, Semi Ruggedized- og Business Ruggedized-serien. De robuste bærbare erhvervscomputere i Business Ruggedized-serien er designet til at klare og håndtere forskellige miljøer, modstå spild, bump og stød, og vores ultrarobuste Fully Ruggedized-modeller kan klare fald fra højder på op til 1,8 m foruden forskellige forhold, herunder meget kolde eller varme omgivelser, fugt, støv, snavs, atmosfærisk og fysisk tryk samt vibrationer.

Testning af modstandsdygtighed over for fald og stød

Panasonics robuste bærbare Toughbook- computere er gennemtestet, så du kan være sikker på, at din enhed kan klare sig i selv de mest barske omgivelser. Harddisksvigt og ødelagte skærme er typisk resultatet, når man taber en bærbar computer eller tablet, men Panasonics Toughbook- og Toughpad-enheder er designet til at absorbere stød og modstå denne slags brud. 

De faldtest, vores bærbare Fully Ruggedized-computere udsættes for, består af tre individuelle test fra 1,2 m, 1,5 m og 1,8 m. Hver test udføres 26 gange for hvert produkt og certificeres1 af et uafhængigt testlaboratorium. Faldfladen for disse test er en 5 cm tyk krydsfinerplade oven på en stålplade lagt på beton, og testene udføres i overensstemmelse med Military Standard Test (MIL-STD-810G), metode 516.6, procedure IV (Transit Drop Test).

Military Standard Test-proceduren (MIL-STD 810G) er en amerikansk militærstandard, der har til formål at teste udstyr til udmattelsesgrænsen for at sikre ydeevnen i praksis.

Test i henhold til MIL-STD-810G giver mulighed for, at op til fem prøveenheder bruges under faldtestprocessen, men Panasonic bruger kun én enhed ved test af Toughbook- modeller i Fully Ruggedized-serien. Hver enhed udsættes for 26 fald fra hver af de tre højder, svarende til 78 fald i alt. 

Hver testet Toughbook udsættes for 26 fortløbende fald fra hver af de tre højder ned på alle sider, kanter og hjørner, mens de ikke er tændt. Efter hvert fald undersøges den robuste bærbare computer visuelt efterfulgt af en funktionskontrol med opstart og kontrol af Windows. 

Vores bærbare Toughbook-computere i og 4K-tabletten i Business Ruggedized-serien udsættes for et fladt fald fra 30 cm og 76 cm ned på undersiden.

De interne test overgår MIL-STD-kravene ved, at Toughbook- computerne udsættes for faldtest, mens enhederne er tændt. Under testningen tabes enhederne ned på en hårdere overflade end ved almindelige MIL-STD-test.

1 Testet af et nationalt uafhængigt tredjeparts testlaboratorium iht. den amerikanske standard MIL-STD-810G, metode 516.6, procedure IV for Transit Drop Test.

Testning af modstandsdygtighed over for væsker

Væsketestningen måler modstandsdygtigheden over for fugtindtrængning i vores robuste bærbare Toughbook- computere. Spild og sprøjt fra læskedrikke på din computer er uundgåelige, men undertiden kan meget stærkere substanser finde vej til tastaturet og skærmen. Test af væsker måler også modstandsdygtigheden over for olie og visse kemikalier, herunder f.eks. modstandsdygtigheden over for gentagen rengøring med desinfektionsmidler af vores kliniske bærbare computere.

Eftersom Toughbook- computere ofte bruges udendørs, skal de selvfølgelig også testes med henblik på at kunne klare regnvejr. Vores vandtest med blæsende regn omfatter testning af Toughbook- computere i Fully Ruggedized-serien i 30 minutter, med en vindhastighed på 113 km/t og en nedbørsmængde på 15 cm pr. time.

Vandbestandighedstestene udført af Panasonics teknikere er i overensstemmelse med Military Standard Test (MIL-STD 810G), metode 506.5, procedure I (blæsende regn) og procedure III (sprøjt).

Military Standard Test (MIL-STD 810G) er en amerikanske militærstandard, der har til formål at teste udstyr til udmattelsesgrænsen samt modstandsdygtighed over for de ekstreme miljøforhold, som produktet senere kan blive udsat for.

Toughbook-computerne udsættes for testen tændt med åben skærm, mens portene holdes lukket vha. de gummipakninger, der som standard følger med produktet. Efter testen kontrolleres computeren for vandindtrængning.

I modsætning til nogle andre computerproducenter afkorter vi ikke varigheden af væsketestene her hos Panasonic. 

Modstandsdygtigheden over for vand varierer på tværs af hele sortimentet af Toughbook-modeller. Toughbook- produkter i Fully Ruggedized-serien er vandtætte i overensstemmelse med MIL-STD 810G-certificeringen, mens vores Semi Ruggedized-serie kan modstå mindre spild. Business Ruggedized-serien er ikke modstandsdygtig over for vand overhovedet.

1 Testet af et nationalt, uafhængigt tredjeparts laboratorium iht. den amerikanske standard MIL-STD-810G, metode 516.6, procedure IV for Transit Drop og IEC 60529 afsnit 13.4, 13.6.2, 14.2.5 og 14.3 vedr. IP65.

Modstandsdygtighed over for vibrationer

De fleste af vores Toughbook- kunder arbejder regelmæssigt under meget krævende forhold, som normalt kan medføre problemer med almindelige bærbare computere eller tablets. Enheder, der bruges i alle slags transportenheder fra biler til tog og flyvemaskiner, udsættes for konstante vibrationer. Derfor er det vigtigt, at de kan modstå skader som følge af længere tids eksponering.

Vi tester modstandsdygtigheden for vores Toughbook- computere i Fully Ruggedized-serien i forhold til vibrationer for at sikre, at de fortsat kan bruges til trods for vedvarende høje vibrationsniveauer. Feltarbejde kan involvere transport i terrængående køretøjer, og de bærbare computere skal derfor kunne modstå vibration og fungere effektivt, og modeller, der anvendes til produktion eller minedrift, kan også udsættes for kraftige og hyppige vibrationsbelastninger.

Som det er tilfældet med andre robusthedstest foretaget af Panasonics teknikere, udføres vores vibrationstest af Toughbook- computerne i Fully Ruggedized-serien i henhold til militær standard (den amerikanske MIL-STD-810G, metode 514.6, procedure I, kategori 24 General Minimal Integrity Test). Men Panasonics vibrationstest overgår kravene i MIL-STD. Alle Toughbook- computere underkastes også en driftstest. Vi tester for at sikre, at harddisken på Fully Ruggedized-modellerne kan dreje og afspille en video, mens enhederne udsættes for vedvarende vibrationer. 

Desuden er nogle af Toughbook-modellerne, herunder CF-19 og CF-31, også testet i overensstemmelse med ASTM D4 169-04 (99), Schedule E, Truck Highway Assurance Level II, Operating, sideløbende med MIL-STD-testningen. ASTM (American Society for Testing and Materials International) er en af de største private, ikke-erhvervsmæssige organisationer for udvikling af frivillige standarder i verden, der er grundlagt i 1898. Testbetingelserne for vibrationer i køretøjet lå mellem 1-200 Hz, 0,52 grms på alle tre akser, 90 minutter pr. akse. 

Testning af modstandsdygtighed over for partikler

Ved udførelse af feltarbejde udsættes du og dit udstyr for vind og vejr, der kan være udfordrende på mange forskellige måder. Støv og snavs har en tendens til at finde vej ind i alle de udsatte områder på bærbare computere. Dette kan undertiden give anledning til problemer med tastaturet og andre komponenters funktionalitet med nedsat produktivitet og effektivitet til følge.

Panasonic tester Toughbook- produkternes modstandsdygtighed over for indtrængning af støv, sand og andre luftbårne partikler.

Panasonics teknikere udfører test for modstandsdygtighed over for støv på alle Toughbook- produkter i Fully Ruggedized-serien. Med en testdriftstemperatur på op til 60°C udføres testen i overensstemmelse med standarden MIL-STD-810G, metode 510.5, procedure I (støv) og procedure II (sand) og er udviklet til at teste udstyr til det yderste. 

Retningslinjerne for standard MIL-STD -810G angiver, at 60 °C er »standardtemperaturen«, der skal bruges i denne test, og for at sikre, at partikeltesten anses for den mest krævende, bruger vi både kiselmel og -sand.
For at bestå partikeltesten skal den bærbare Toughbook- computer blive ved med at fungere uden negative påvirkninger af bevægelige dele, kontakter og relæer.

Ud over MIL-STD testningen er vores Toughbook- computere i Fully Ruggedized-serien også certificerede i henhold til IP65 for støv- og vandindtrængning, idet de udsættes for streng fabrikstestning af deres modstandsdygtighed over for støv og vand. IP65 er en klassificering af indtrængningsbeskyttelsen (Ingress Protection Rating), der klassificerer og vurderer graden af beskyttelse mod indtrængning af vand, støv og andre småpartikler.

Testning af modstandsdygtighed over for luftfugtighed

Egenskaber, der er indbygget i vores bærbare Toughbook-computere i Fully Ruggedized-serien for at forhindre indtrængning af væsker, forhindrer samtidig problemer, der måtte opstå som følge af høj luftfugtighed.  

Strenge fugtighedstest udføres på sortimentet af Toughbook- computere i Fully Ruggedized-serien for at sikre, at ydeevnen opretholdes selv under meget fugtige forhold.

De test, som alle vores Toughbook- produkter underkastes, er certificerede test i henhold til MIL-STD-810, herunder fugtighedstest. Military Standard Test (MIL-STD 810G) er amerikanske militærtest, der er udviklet til grundig testning af udstyr under en lang række meget krævende forhold eller i udfordrende miljøer.

Fugtighedstesten udføres i overensstemmelse med standard MIL-STD-810G, metode 507.5 (grov) og presser vores computerprodukter til det yderste. Som testning i henhold til MIL-STD angiver det, varierer temperaturen for denne test mellem 30 °C og 60 °C, med en konstant relativ luftfugtighed på 95 %. Hele testen udføres over ti dage, idet hver cyklus er på 24 timer, og alle Toughbook- computere testes for deres evne til at fungere henimod slutningen af den 5. og den 10. cyklus.

Desuden udsættes kontaktpunkter på computerens tastaturer og andre elektriske komponenter for en fugtighedstest med det formål at kontrollere, at disse dele er mindre sårbare over for elektriske kortslutninger eller korrosion.
Selvom kravene i MIL-STD ikke omfatter et behov for at foretage test af indvendige komponenter, udfører Panasonics teknikere med mellemrum interne kontroller for at sikre, at Toughbook- enhederne fortsat fungerer og ikke bliver teknisk påvirket af fugtige omgivelser.   

Testning af temperaturtolerance

For at sikre, at vores Toughbook- computere i Fully Ruggedized-serien er i stand til at håndtere pludselige, væsentlige temperaturændringer, har vi udført en række temperaturtest i henhold til militær standard (MIL-STD), så det sikres, at modellerne er i stand til at klare temperaturer helt op til 93 °C og helt ned til -16 oC.

Military Standard Test (MIL-STD 810G) er en test i henhold til amerikansk militærstandard og hører til de strengeste testningsstandarder i verden.

Der er udført test ved både høje og lave temperaturer i overensstemmelse med standard MIL-STD-810G, metode 501.5 og metode 502.5, procedure I (opbevaring) og procedure II (drift) samt procedure III (taktisk – Standby to Operational). Panasonics test ved høje temperaturer kontrollerer, at hver enhed kan fungere ved temperaturer op til 60 °C og kan klare at blive udsat for en temperatur på 71 °C og fungere efterfølgende. Testen ved lave temperaturer kontrollerer, at den bærbare computer kan fungere normalt ved en temperatur på -7 °C og kan klare at blive udsat for temperaturer helt ned til -16 oC. Enhederne skal derefter fungere normalt igen efter hver test for at bestå.

Der udføres også en test for temperaturvekselbestandighed for at kunne overholde testningsstandarderne i MIL-STD-810G (metode 503.5, procedure I). Under testen for temperaturvekselbestandighed skal enheden udføre tre cyklusser, hvor den omgivende temperatur ændres fra en høj temperatur på 93 °C til en lav temperatur på -16 °C (én cyklus). For at bestå skal enheden starte og fungere normalt efter at have været udsat for termisk chok. Testemnerne flyttes mellem varme og kolde områder inden for et minut afhængigt af deres størrelse. Større emner, der kræver udstyr til materialehåndtering, kan kræve ekstra tid til at blive flyttet.

MIL-STD-810G har skabt en ny test med nedfrysning og optøning, der nu også indgår i vores testning af modstandsdygtighed over for temperaturer. Toughbook- modellerne i Fully Ruggedized-serien underkastes testene med nedfrysning og optøning i overensstemmelse med standarderne MIL-STD-810G, metode 524, procedure III (hurtig temperaturændring).

Ud over de eksterne temperaturtest underkastes Toughbook interne test, der rækker ud over MIL-STD-testene. Denne fase af testningen benævnes HALT (Highly Accelerated Life Test) og er en metode til belastningstestning, som har til formål at indsamle oplysninger om produktets driftssikkerhed. Panasonics teknikere observerer ydeevnen i Toughbook- modellerne i Fully Ruggedized-serien over nogle uger i varme og kolde temperaturcyklusser. Ved at observere ydeevnen over tid og under stor belastning er det muligt at identificere alle de komponenter, der svigter, og udvikle dem yderligere, inden produktion startes op.

Testning af modstandsdygtighed over for tryk

Panasonics test af modstandsdygtigheden over for tryk kontrollerer Toughbook- modellernes modstandsdygtighed over for såvel atmosfærisk som fysisk tryk. Sortimentet af bærbare Toughbook- computere i Fully Ruggedized-serien, der anvendes i militære og civile fly samt i redningshelikoptere, skal kunne fungere, samtidig med at de udsættes for forskellige slags påvirkninger af atmosfærisk tryk. Modellerne i Business Ruggedized-serien skal være modstandsdygtige over for sammenstød i overfyldte pendlertog og skal kunne modstå tunge genstande, som utilsigtet sættes på dem.

Panasonics teknikere tester tolerancen over for atmosfærisk tryk og sikrer, at de bærbare computere i Fully Ruggedized-serien kan fungere korrekt i højder på op til 4.572 m (15.000 fod), som er den højeste ækvivalente højde, der er angivet i den amerikanske standard MIL-STD-810G, metode 500.5, procedure l (opbevaring) og II (drift) for testning af militære fragtfly.

Panasonics teknikere tester også hele produktudvalget af bærbare Toughbook- computeres evne til at modstå fysisk tryk, der udøves på kabinettet. Toughbook-computernes kabinet af ren magnesium er 20 gange stærkere end tilsvarende kabinetter i ABS-plast, hvilket giver en god beskyttelse af LCD-skærmen. Eftersom LCD-skærmene er en vigtig og dyr komponent i en bærbar computer, udarbejdes Panasonics kabinetter til at kunne absorbere et betydeligt fysisk tryk, så de beskyttes, og så fejlprocenten falder, og produktiviteten stiger.

De Business Ruggedized-computerne er testet, så de kan klare 100 kgf direkte tryk. Der anvendes robotudstyr til at påføre tryk på forskellige områder af kabinettet. Det er med til at sikre, at områder, der normalt er mere modtagelige over for revner og brud, f.eks. hjørner, er tilstrækkeligt testet, så svage punkter i Panasonic-produkter undgås.

Testning af modstandsdygtighed over for tryk udføres ikke kun på de udvendige kabinetter, men også på de indvendige komponenter – og på et niveau, der overstiger Military Standard Test (MIL-STD 810G). 

Testning af EMI (elektromagnetisk interferens) og EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

EMC-energi kan forstyrre driften af elektroniske apparater, ligesom elektromagnetisk interferens genereret af elektroniske enheder er et særdeles alvorligt problem for ekstremt følsomt elektronisk udstyr. Elektromagnetiske emissioner er som regel generende, men i visse tilfælde kan de være livstruende, hvis de forstyrrer driften af livsbevarende udstyr eller driften af meget følsom teknologi i f.eks. fly.

Panasonics bærbare Toughbook- computere er designet til at opfylde kravene i de amerikanske militære testningsstandarder MIL-STD-416F (f.eks. nødvendige for udstyr, der anvendes af det amerikanske forsvar) for såvel elektromagnetisk emission som modtagelighed for at undgå potentielt skadelige interferensemissioner, så alle Toughbook-modellerne kan fungere effektivt i nærheden af andre enheder.

Panasonics test og tredjepartstestningen udføres på Toughbook- computere i Fully Ruggedized-serien for at verificere EMI- og EMC-compliance på tværs af et bredt frekvensområde for elektromagnetisk stråling. Der foretages ti forskellige prøver for at sikre regelefterlevelse.

Testning af modstandsdygtighed over for vand og støv i henhold til IP65 og IP54

Bærbare computere og tablets klassificeres typisk i henhold til internationale standarder for kapslingsklasse (IP). IP65-klassificeringen af indtrængningsbeskyttelse, der også omtales som den internationale beskyttelsesklassifikation, offentliggøres af International Electrotechnical Commission (IEC) og angiver den modstandsgrad, som produkterne har over for vand og støvs indtrængning i de elektriske og mekaniske kabinetter. Klassificeringen af indtrængningsbeskyttelsen har til formål at give vigtige oplysninger om det beskyttelsesniveau, som en bestemt enhed lever op til, på baggrund af et standardtestprogram.

Vores Toughbook- computere i Fully Ruggedized-serien har fået en IP651-klassificering for modstandsdygtighed over for partikler og væsker. IP65 angiver, at produktet har opnået en IP-beskyttelsesgrad pga. dets modstandsdygtighed over for støv og vand. Det første ciffer (6) i IP65-klassificeringen refererer til modstandsdygtigheden over for støv, mens det andet ciffer (5) angiver modstandsdygtigheden over for væsker. Det betyder, at der kan sprøjtes vand på computeren fra alle retninger, uden at det påvirker eller beskadiger enheden. Hvis der tildeles højere tal betyder det, at enheden har en større grad af beskyttelse. Et produkt med IP65-klassificering yder derfor bedre beskyttelse mod støv og vand end et produkt med IP54-klassificering.

1 Testet af et nationalt, uafhængigt tredjeparts laboratorium iht. den amerikanske standard MIL-STD-810G, metode 516.6, procedure IV for Transit Drop og IEC 60529 afsnit 13.4, 13.6.2, 14.2.5 og 14.3 vedr. IP65.

Testning af trådløs funktion

For at sikre, at vores Toughbook- sortiment byder på uovertruffen kvalitet, pålidelighed og ydeevne, kontrollerer vi og overvåger vi processen for den trådløse test nøje.

Panasonic har investeret millioner af euro i forskning og udvikling, testning og produktion af de bedste trådløse testanlæg i verden. Vores lyddøde rum, der er placeret i Kobe, Japan, er et af verdens største.

Et lyddødt rum er et kammer, der er designet til at absorbere alle lydrefleksioner eller elektromagnetiske bølger – kort sagt, et rum uden ekko. Dette er vigtigt, for hvis lyde eller radiosignaler udefra påvirker rummet, fører det til forkerte resultater.

Vores designede lyddøde rum i verdensklasse blokerer for uønskede radiosignaler eller interferens. Denne evne gør rummet perfekt som kontrolleret miljø til at teste effekten af radiofrekvenser (RF) på trådløse Toughbook- produkter. De test, der udføres inden i rummet, er trådløse (OTA – Over The Air) og omfatter total isotropisk følsomhed (TIS) og total udstrålet effekt (TRP).

Der udføres også trådløse test i varme, kulde, regn samt i andre miljøer, der er almindelige ude i den virkelige verden. De test, der udføres under den trådløse testning, har til formål at evaluere driver-ydeevne, ydeevnen i softwareværktøjer til forbindelsesstyring samt skiftende miljø- og netværksforhold, som brugerne jævnligt udsættes for på rejser.

Panasonics teknikere bruger testresultaterne fra det lyddøde rum i designfaserne for Toughbook- produkterne, så den trådløse ydeevne for Panasonics bærbare computere og tablets optimeres. Testresultaterne hjælper Panasonics teknikere til at finde og løse problemer, inden produkternes design færdiggøres og godkendes til at blive sat i produktion.

Ved at udsætte Toughbook- produkterne for disse strenge test bliver Panasonic i stand til at fremstille robuste trådløse bærbare computere, der er solide, konsistente og driftssikre, til en lang række brancher, og som kan fungere under mange forskellige miljømæssige forhold.